e-bufet Pohoda
         
    


Obsah košíka
 
Obložene chlebíčky
Obložené misy
Teplé jedlo
Zákusky
 
Dôležité!
Nová služba objednávkového systému je v skúšobnej prevádzke. Privítame Vaše podnety a nápady.

Objednávka, potvrdenie, dovoz a platba

Pozorne si preštudujte našu aktuálnu ponuku a denné akcie.

 • Potom vybraný tovar vložte do košíka, overte si úplnosť nákupu, skontrolujte obsah košíka a cenu nákupu.
 • Potvrďte nákup dôsledným vyplnením objednávkového formulára.
 • Po prijatí objednávky Vás budeme kontaktovať na telefón uvedený v objednávkovom formulári.
 • (Je vo vašom záujme dôsledne vyplniť objednávkový formulár.)
 • Týmto spôsobom overíme objednávku a Vy ju potvrdíte aby nedošlo k nedorozumeniu.
 • Dohodneme sa na mieste a čase doručenia objednaného tovaru a spôsobe platby
  • hotovosťou
  • stravnými lístkami
  • v budúcnosti aj kartou na prenosnom terminály


Obchodné podmienky

Spoločnosť S&G s.r.o. so sídlom Cesta na Červený most 1, 811 05 Bratislava, IČO: 35777133, IČ pre DPH: SK2020276379 (ďalej "predávajúci"), vydáva s účinnosťou od 17.11.2009 tieto:

Obchodné podmienky pre predaj tovarov a služieb prostredníctvom internetového e-bufetu sagro

 • Nákup v elektronickom e-bufete sagro môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito podmienkami.
 • Kupujúci je povinný uviesť v objednávke správne a úplné údaje. Neúplné alebo nesprávne údaje môžu zapríčiniť dlhšiu dobu vybavenia. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku v prípade, že kupujúci poskytne neúplné alebo chybné údaje.
 • Zadané údaje budú použité len pre potrebu spoločnosti e-bufetu sagro. Nebudú zneužité na iné účely a ani poskytované tretím osobám.
 • Po stlačení tlačítka "Potvrdiť objednávku" bude objednávka zaregistrovaná a zároveň vzniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci dostane potvrdenie objednávky e-mailom.
 • Predávajúci má právo zrušiť objednávku vo výnimočnom prípade, keď nie je možné kontaktovať objednávateľa, ktorý potvrdzuje objednávku pri kontakte s predávajúcim, zvyčajne prostredníctvom telefónu.
 • Po telefonickom potvrdení objednávky si objednávajúci dohodne s predávajúcim spôsob prevzatia predmetu objednávky a spôsob jeho úhrady.

Platobné podmienky

 • Uvedené ceny sú konečné.
 • Uvedené ceny platia len pre elektronické objednávky.
 • Tovar je vydaný až po zaplatení sumy objednávky.

Spôsob platby:

Hotovosť V hotovosti je možné platiť pri osobnom odbere tovaru v bufete:
 • POHODA e-bufet, FNSP Ružinovská 6, 826 06 Bratislava, tel:02/4363 2327, mobil:0903 797 824, e-mail: pohoda@sagro.sk
 • ANTOLSKÁ e-bufet, nemocnica na Antolskej ul. v Petržalke, tel:02/6867 2311, mobil:0903 415 730 , e-mail: antolska@sagro.sk
 • ARMA e-bufet, NMO SR, a.s., Cesta na Červený Most 1, 811 05 Bratislava, tel:02/5935 1244, mobil:0903 727 453 , e-mail: arma@sagro.sk
 • GOLF e-bufet, VW Bratislava, Jána Jonáša 1, 841 07 Bratislava, tel:02/6476 1579, mobil:0911 715 460, fax:02/64761579, e-mail: golf@sagro.sk
 • Termín je potrebné vopred dohodnúť telefonicky.

Reklamačné podmienky

 • Predávajúci zodpovedá za vady dodaného tovaru v zmysle ustanovenia § 613 až 627 Občianskeho zákonníka, § 422 až 428 Obchodného zákonníka a § 9 až 13 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.
 • Kupujúci je povinný pri prevzatí dodávky zistiť jej kompletnosť a kvalitu bez zbytočného odkladu a je oprávnený reklamovať prípadné rozdiely v dodanom množstve a sortimente oproti objednávke, ako i zrejmé vady tovaru, pri preberaní tovaru, inak právo zo zodpovednosti za tieto rozdiely a vady zanikne.
 • Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný zjednať nápravu okamžite. V opačnom prípade má právo kupujúci odstúpiť od objednávky.
Elektronický e-bufet sagro.sk © S&G spol. s r.o. 2009
 

sagro e-bufet Pohoda.2009